Aortic Asia 2018 Faculty:

Eric VERHOEVEN

Bijan MODARAI

Sukgu HAN

Marek EHRLICH

Frank J CRIADO

Malakh Lal SHRESTHA

Jackie Pei HO

Tjun Yip TANG

Ji Joon YOU

Jin Hyun JOH

Jost Philipp SCHAEFER

Philip PUCKRIDGE

Stephen CHENG

Malcolm UNDERWOOD

Yiu-Che CHAN

Chun-Che SHIH

Worawong SLISATKORN

Boonprasit KRITPRACHA

Takuya FUJIKAWA

Julian WONG

Dharmaraj Rajesh BABU

Andrew CHOONG

Peter ROBLESS

Glenn TAN

Victor CHAO

Tze Tec CHONG

Kiang Hiong TAY

Uei PUA

Yew Pung LEONG

Khamin CHINSAKCHAI

Yoshihiko KURIMOTO

Hoon You JI

Skyi Yin Chun PANG

Xiang Chen DAI

Benjamin Dak Keung LEONG

Yong Jun LI

Sriram NARAYANAN

Hyung-sub PARK

Lawrence QUEK

Kenny SIN

Cumaraswamy SIVATHASAN

Jimmy Wei Hwa TAN

Wittawat TANTARATTANPONG

Chung-Lin TSAI

Li Xin WANG

James WONG

Jian ZHANG